Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1- TARAFLAR

1.1 Satıcı
Unvanı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (ODTÜ YDYO)
Adresi: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 1, 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 210 39 89
Web Sitesi: www.dil.metu.edu.tr
E-Posta: dilkursu@metu.edu.tr

1.2 Alıcı (Tüketici)
Adı/soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-Posta:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ'nin dil.metu.edu.tr web sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda adı ve satış fiyatı belirtilen malın (Alışverişe konu olan elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar) ve/veya hizmetin (yüz yüze, çevrim içi (senkron/asenkron), karma eğitim) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1 Sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış bedeli
Eğitim Adı:
Adet:
Eğitim Süresi:
Satış Bedeli (KDV dahil toplam Türk Lirası):

3.2 Ödeme Şekli
a) Kredi Kartı ile İşlem
- dil.metu.edu.tr eğitim sayfasında toplam ödenmesi gereken eğitim satış bedeli (KDV dahil) bilgisi bulunmaktadır.
- Taksitli ödeme imkânı sunulmamaktadır. Bankanız taksitlendirme hizmetleri sunabilir. Bu tür taksitlendirme kampanyaları bankanızın inisiyatifindedir.
- Borcunuz, kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren bankanız tarafından kredi kartı özetinize yansıtılır.

3.3 Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 İade Prosedürü
TÜKETİCİ'nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan malın ve/veya hizmetin çeşitli sebeplerle gerçekleştirilmemesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ'ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
Alışveriş kredi kartı ile yapılmışsa, Banka TÜKETİCİ'ye geri ödemesini tek seferde yapmaktadır. SATICI tarafından taksitlendirilmeyen ancak Banka inisiyatifinde TÜKETİCİ talebiyle yapılan taksitli ödemelerin iadeleri SATICI tarafından bedelin bankaya aktarılmasından sonra Bankanın kendi belirlemiş olduğu usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kart ile alınmış mal ve/veya hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ'ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan TÜKETİCİ'ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından belirlenen prosedür gereğince yapılacaktır.

TÜKETİCİ, bankanın belirlemiş olduğu iade prosedürünü ve yukarıda belirtilen açıklamaları okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) İade İşlemi
İade işleminin gerçekleştirilmesi için TÜKETİCİ'nin, SATICI'ya hitaben yazılan; eğitim adı, eğitim tarihi, iade talebini belirten ve ödemeyi gerçekleştirmiş olan katılımcının hesap bilgilerini (Banka adı, Şube Adı, Hesap No, IBAN) içeren ıslak imzalı dilekçesini SATICI'ya iletmesi gerekmektedir.

İade talep dilekçesi SATICI'ya ulaştıktan sonra ilgili talep ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne iletilir. İade süreci ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün işleyiş esasları gereği en az 1 ay sonra gerçekleştirilir. SATICI bankaya ödenen mal ve/veya hizmet bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

TÜKETİCİ bu prosedürü ve yukarıda belirtilen açıklamaları okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 Teslimat Şekli ve Adresi
Sözleşmeye konu olan mal ve/veya hizmetin senkron, asenkron, karma dijital materyal içeren çevrim içi eğitim olması durumda TÜKETİCİ satın alım işlemini yaptıktan sonra sisteme giriş bilgilerinin tarafına iletildiği ve eğitimin başlama tarihi itibariyle mal ve/veya hizmetten faydalanmaya başlayabilir. Eğitim tarihleri dil.metu.edu.tr web sitesinde ilan edilir.

Yüz yüze eğitim hizmeti için ödeme yapıldığında katılımcı eğitim başlama tarihi itibariyle hizmetten faydalanmaya başlayabilir. Eğitim tarihleri dil.metu.edu.tr web sitesinde ilan edilir.

TÜKETİCİYE, eğitimi ilan edilen kriterlere uygun olarak tamamladığı takdirde Katılım Belgesi/Başarı Belgesi/Sertifika eğitim bitiminde verilir. Belgeler basılı olarak hazırlanır ve Kayıt Ofisi'nden imza karşılığı teslim edilir. Belge teslim edildikten sonra belgenin arşivlenmesi katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcının belgeyi kaybetmesi durumunda tekrar belgelendirme yapılmaz. Katılımcının sistemde beyan ettiği bilgilerde (ad, soyad) eksiklik ve/veya yanlışlık olması durumunda tekrar belge hazırlanmaz. Katılımcının soyadının değişmesi durumunda tekrar belge hazırlanmaz.

3.6 Sözleşmeye konu olan mal ve/veya hizmetin senkron, asenkron, karma dijital materyal içeren çevrim içi eğitim olması durumda TÜKETİCİ eğitim için ilan edilen süreler boyunca eğitim materyallerine erişebilir.

3.7 Sözleşmeye konu hizmet yüz yüze eğitim olduğu durumda TÜKETİCİ eğitim için ilan edilen süreler boyunca eğitime katılabilir.

MADDE 4- CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın ve/veya hizmetin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
Cayma bildirimi, cayma hakkı süresi dolmadan 3.4 İade Prosedürü başlığı altında belirtilen şekilde TÜKETİCİ tarafından SATICI'ya iletilir.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1 TÜKETİCİ, dil.metu.edu.tr web sitesinde sözleşme konusu mal ve/veya hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 Sözleşme konusu mal ve/veya hizmet, TÜKETİCİ'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3 SATICI, sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 Sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal ve/veya hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal ve/veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 Mal ve/veya hizmetin tesliminden sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının TÜKETİCİ'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, SATICI mal ve/veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

MADDE 7- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. TÜKETİCİ, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (ODTÜ YDYO)
Alıcı (Tüketici):
Tarih: 16/6/2024