Misyonumuz / Vizyonumuz


Misyonumuz

Yabancı Diller Yüksekokulu, başta İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde ve farklı düzeylerde uyguladığı programlarla, eğitim hizmeti sunduğu öğrenci ve kursiyerlere, yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlar. Sunduğu dünya standartlarında eğitim yoluyla, ülkemizde yabancı dil eğitiminin/öğreniminin geliştirilmesine destek olurken, hizmet verdiği öğrenci ve kursiyerlerinin bilgili, kültürlü, yapıcı, yaratıcı, özgün ve yeniliklere açık biçimde yetişmelerine de katkıda bulunur. Yabancı dil eğitimine yönelik programlarını, dil becerilerinin ölçme-değerlendirilmesine ve eğitmenlerin kişisel-mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik araçlar ve uygulamalar geliştirmek suretiyle destekler.


Vizyonumuz

Yabancı Diller Yüksekokulu, misyonunda yer alan işlevlerini daha gelişmiş olanaklarla, gerek nitelik, gerekse nicelik olarak daha yüksek standartlara yükselterek varlığını ve gelişimini sürdürecek,dil eğitimi alanındaki öncü ve yenilikçi rolünü devam ettirecektir.